Tidig företagsanda i Boden - artikel Boden Bild nummer 1 2019

Tidig företagsanda i Boden

Artikel Boden Bild nummer 1 2019. Före godkännandet av stadsprivilegierna var de flesta hushållen i Boden självförsörjande. När vägnäten sedan växte stimulerades utvecklingen av industrier kraftigt.

Under en längre tid växte mindre sågar och smidesverkstäder fram på landsbygden. Bygget av vägnät gjorde att tegelbruk, garverier, hyvlerier och snickerifabriker kunde etablera sig i Boden och efterfrågan på byggmaterial ökade i takt med att staden expanderade.

Tidiga företagare i Boden

En fabrikör vid namn KA Edman byggde själv en snickeriverkstad som låg på det som i dag är Östra strandvägen. Redan 1896 byggde Frans Hellgren en såg och hyvleri nere vid Bodträsket i centrala Boden. KA Edman och Frans Hellgren var viktiga byggherrar då Boden expanderade om stad. Tillsammans stod de för ägandet av en stor del av husen i Boden. För skotillverkningen måste garveriernas pionjärer nämnas, de mest kända är Lars Petter Larsson och fabrikör Erik Åström. Här skapades råmaterial för bland annat skor och sadlar.

SJ hade verkstad i Boden

Verkstaden som Statens Järnvägar placerade i Boden har utan tvekan varit den viktigaste i Bodens historia. Den här verksamheten hade som mest närmare 300 anställda. Verkstaden innefattade en plåtslageriverkstad för maskiner och lokomotiv, en smedja samt järn- och metallgjuterier. Till verkstaden fanns kontorslokaler och förråd. Verkstaden fick senare tillbyggnader i form av ett måleri, en smedja för koppar- och plåtslageri, en hjulringsverkstad och en vagnsverkstad.

Företagsutveckling i Boden

Då järnvägsverkstaden flyttade blev Bodens utveckling nu beroende av ett antal småföretag däribland AB Ericsons Charkuterifabrik som sålde färdiglagad mat med inriktning på varmkorv, renskav och Norrlandspölsa. Förutom detta bildades bagerier, och charkaffärer. Några av dessa finns kvar än i dag.

Text: KOMM
Foto: Bodens kommuns bildarkiv

Senast uppdaterad: 2023-12-22