Personer som sitter vid ett skrivbord med en våg för att mäta en bebis på.

Utökat hembesök för nyfödda

Nyfödda på Lundagård och Sveafältet i Boden får från och med i höst inte bara ett traditionellt hembesök av BVC utan också av kommunens föräldrastöd. Målet är att knyta naturliga kontakter och kunna stötta familjer tidigt.

Nyblivna föräldrar får sedan tidigare alltid ett hem-besök av en BVC-sköterska kort efter hemkomsten från BB. I ett samverkansprojekt mellan Bodens kommun och Region Norrbotten utökas nu besöken inom ut-valda geografiska områden med att även en person från Bodens kommuns föräldrastöd följer med. 

– Ofta kommer ju inte vi in i bilden förrän om det blir konflikter eller problem i en familj. Tanken är att vi med det här kan normalisera och avdramatisera kommunens insatser för familjer och finnas med och stötta tidigt, säger Owe Ryås, som är en av kommunens utsända.

Genom en första naturlig kontakt ska kommunens föräldrastödjare både kunna fånga upp föräldrar som bär på en oro eller fundering över något och hjälpa till direkt, men också bli bekanta namn att vända sig till i framtiden. 

– Hittills har vi bara gjort några få gemensamma besök men de togs emot väldigt bra. Överhuvudtaget är närvaron på BVC väldigt bra, vi har 100 procent täckning, alla kommer på BVC-besöken, konstaterar Ann Selini, Björknäs Hälsocentrals BVC.

Hon har tagit emot otaliga familjer och barn genom åren och även gjort många hembesök själv.

– Det blir något helt annat i hemmet. Där är familjen i sin egen trygga miljö. Och ingen ska vara rädd att vi är där för att kolla om de har städat eller diskat, det bryr vi oss inte ett dugg om. Vi har fokus på familjen och barnet, säger Ann Selini.

Besöket blir ett tillfälle att bjuda in till både kommunens och BVCs föräldragrupper, babymassage med mera för familjer och barn. 

Ann mäter, väger och ger sedvanlig information om anknytning, amning och tillsammans samtalar de med föräldrarna om relationer, samspel, roller med mera.

Samarbetsmodellen finns på andra ställen i Sverige och tillämpas även med gott resultat i Finland.

Projeket löper över två år och ska sedan utvärderas för en eventuell fortsättning i hela kommunen.

I projektet ingår också gemensamma hembesök vid fyra och åtta månaders ålder samt att socialförvaltningens personal gör ytterligare ett eget besök när barnet är 15 månader.

Text: Anna Bergström Foto: KOMM/Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2019-12-05