Barn som leker i en rutschkana.

Åtgärder för att minimera smittspridning och ha tillgänglig bemanning i förskolan

Antalet personal i förskolan som är sjuka eller hemma på grund av förkylningssymptom för att minimera smittspridning bedöms öka. I syfte att kunna ha en väl fungerande verksamhet med tillgänglig bemanning och minimera smittspridning i förskolan har utbildningsnämnden beslutat att inte erbjuda så kallad 15 timmars plats för:

  1. allmän förskola 
  2. förskola vid föräldraledighet 
  3. garantiplats för arbetssökande 15 timmar 
    ​​​​​

Beslutet är tidsbegränsat och gäller from måndag 23/11 till och med onsdag 23/12, vid förändring utgår meddelande till berörda föräldrar. 

För de vårdnadshavare som har en avgiftsbelagd 15-timmars placering kommer ingen avgift att tas ut motsvarande det antal dagar som beslutet gäller.  Faktura för november har redan gått ut. Betala hela fakturan, så korrigerar utbildningsförvaltningen avgiften i efterhand.

Kompensation för bortfall av tid kommer ej att ske.

Arbetssökande som får arbete och är i behov av förskola

För att en arbetssökande plats skall bli tillgänglig så att vårdnadshavare kan nyttja platsen för arbete krävs följande:

  • Intyg från arbetsgivare/utbildning skickas in för båda vårdnadshavare.
  • För timarbete ska arbetsgivaren intyga anställning samt det ungefärliga behovet i form av antal dagar i veckan och timmar.  Bifoga en uppskattning av den närmsta tiden framöver.
  • För övriga anställda/studenter intygas anställning/studier samt gällande schema.
  • Inkomst för hushållet ska registreras i vår e-tjänst. Om ny inkomstuppgift saknas debiteras maxtaxa. 

Intygen skickas direkt till förskolan enligt nedan

Golfkullen– birgitta.johansson@boden.se

Örtavallen – asa.snall@boden.se

Fagernäs, Tallbacken – linda.nilsson@boden.se

Rörviken, Stranden, Perbacken – maria.wikstrom-uneby@boden.se

Mumindalen, Trångfors, Hampis, Bredåker – pernilla.stoltz@boden.se

Björkdungen - helen.johansson@boden.se

Kyrkkläppen – sari.lindstrom@boden.se

Kristallkulan, Torpgärdan – carina.janson@boden.se

Senast uppdaterad: 2020-11-18