Blond kvinna med klasögon sitter vid bord med händerna knäppta.

“Alla människors situationer är olika” 

Hon ger stöd åt de som tar hand om sina nära. Möt Lena Mari Johansson, anhörigkonsulent och social informatör på Bodens kommun.

 

Vilka finns du till för? 

– Som anhörigkonsulent och social informatör ger jag stöd till alla över 18 år som har någon i familjen eller en vän som har n långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De senaste åren har jag jobbat mycket för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.  

Hur ser verksamheten ut? 

– Man kan sitta och prata med mig personligen eller i telefon, och så ordnar jag grupper och studiecirklar. Inom psykisk ohälsa har vi haft bioföreställningar och gruppaktiviteter. Det viktigaste i mitt jobb är att förbättra livskvaliteten och livssituationen för de anhöriga så att de behåller sin hälsa. Att komma hit till Anhörigcenter är kostnadsfritt, det dokumenteras inte och det råder sekretess så jag pratar inte med någon om det som blir sagt här. 

På vilket sätt gör du skillnad i bodensarnas vardag?  

– I mitt jobb ger jag stöd på många olika sätt, bland annat genom att människor i liknande situation får träffa varann. Och det stödet gör skillnad för dem, att inte känna sig så ensam. Men också att ha någon att ringa till eller komma till för individuella samtal, när det är jobbigt och man kanske inte kan prata så mycket med familjen.  

Hur är ditt jobb? 

– Det är väldigt intressant för man får använda alla kunskaper man har, alla människors situationer är ju så olika. För att hitta vägar till lösningar så måste man vara kreativ. Det känns väldigt meningsfullt att jobba med anhöriga för de är i en utsatt situation. Att hjälpa någon, det är ju en ynnest att få göra det i sitt jobb. Och när man ser att det har effekt, att de upplever att det är som ett andningshål, att de kan andas fritt och prata om svåra saker så känns det bra. 

Vad får dig att våga prova? 

– Både ledning och personal är väldigt lyhörda för vad anhöriga tycker och för mina åsikter. Det är en förutsättning för att jag ska våga prova. Att jag får utforma verksamheten fritt utifrån de anhörigas situation är det som gör att jag jobbar med det här. 

Läs mer om verksamheten här.

Senast uppdaterad: 2020-12-02