Bilden visar de fem stegen i avfallstrappan: Minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är en modell för hur vi ska prioritera när det gäller behandling av avfall. Avfallstrappan består av fem steg och vi ska sträva efter att befinna oss så högt upp som möjligt.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara avfallet och använda det som den resurs det är, genom att se till att det återvinns, återanvänds och återbrukas. Enbart avfall som inte kan återvinnas ska förbrännas. Detta gäller både för var och en av oss som enskilda privatpersoner, och för vår avfallshantering i samhället i stort. 

 

1. Minimera

I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen. Behöver du verkligen den här saken? Om ja, kan du låna eller hyra den i stället för att köpa den? Finns alternativ som använder mindre och/ eller mer miljövänliga resurser? 

2. Återanvända

Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter.  Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, gör om till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem. 

3. Återvinna

Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar.  Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Det gäller bland annat batterier, bilar, däck, elektronik, förpackningar, returpapper och läkemedel. 

4. Utvinna energi

Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme. 

5. Deponera

Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika. 

 

Visste du att? 

• Det går åt ungefär 10 000 liter vatten för att tillverka ett par jeans. 

• Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst. 

• När man återvinner aluminium sparar man 95 procent av den energi som skulle gått åt om man brutit och använt ny råvara. 

Senast uppdaterad: 2020-03-25