Kvinnliga händer som stöttar äldre person som håller i en käpp. Över bilden ligger Bodens kommuns dekorelement i vitt bestående av en lövformation.

Besöksförbudet vid äldreboenden upphör 23 dec

Mot bakgrund av den smittspridning som förekommit i Boden de senaste veckorna beviljade Folkhälsomyndigheten besöksförbud vid äldreboenden fram till 22 dec. Beslutet kommer inte att förlängas, utan upphör fr o m onsdag 23 dec. Vid Sturegården gäller karantän mot besök ytterligare en vecka.

Mot bakgrund av den smittspridning som förekommit i Boden de senaste veckorna beviljade Folkhälsomyndigheten besöksförbud vid äldreboenden fram till 22 dec. Beslutet kommer inte att förlängas, utan upphör fr o m onsdag 23 dec. 

Samtidigt förklaras äldreboendet Sturegården fritt från smitta. De boende som vårdats på Covidavdelning flyttar tillbaka till sina ordinarie bostäder lagom till jul, men ligger under karantän ytterligare en vecka innan besök kan tillåtas. Socialförvaltningen behåller en hög skyddsnivå (nivå 3) i äldreomsorgen. Det innebär att personal bär både visir och munskydd när man arbetar närmare brukare eller annan personal än 2 meter.

Fortfarande finns det en samhällsspridning av smitta i Boden. Vi vädjar till den som besöker anhörig att iaktta stor försiktighet och gärna bära munskydd. Varje besök utgör fortfarande en risk för ökad spridning.  Kontakta gärna enhetschefen innan eventuella besök för att få aktuell information om vad du bör tänka på. Överväg även om du kan välja att ringa eller ta ett videomöte via dator.

Senast uppdaterad: 2020-12-21