Flygfoto på Björknäsgymnasiet. Sjö i bakgrunden.

Björknäsgymnasiet övergår till fjärrundervisning

Björknäsgymnasiets ledning har idag i dialog med förvaltningen, nämndens ordförande och smittskyddsenheten i Sunderbyn beslutat att Björknäsgymnasiet övergår till fjärrundervisning under perioden 2020-11-17 – 2020-11-27. Det formella beslutet har därefter fattats av nämndens ordförande.

Anledningen är att vi ser ett ökande antal elever och lärare som befinner sig hemma med förkylningssymtom och är på väg till provtagning. De konstaterade fall som hittills finns är inte många men de är koncentrerade till de program som har sin undervisning i huvudbyggnaden och finns därmed i huvudsak samma lokaler. I och med att svaren på de tagna proverna i många fall dröjer så är vår bedömning att det i värsta fall skulle kunna finnas ett betydande mörkertal vad gäller antalet med positiva provsvar.

Vår bedömning är därför att det ur ett förebyggande perspektiv är viktigt att avvakta provsvar och under en period om två veckor bedriva verksamheten via fjärrundervisning för att därefter kunna fatta vidare beslut med stöd av ett större beslutsunderlag. De eventuellt negativa konsekvenserna av att bedriva undervisningen via fjärr menar vi är mindre än om smittspridningen skulle tillåtas ske i större omfattning och utan åtgärder från vår sida.

 

Senast uppdaterad: 2020-11-16