En grupp människor och Bodens stadskärna i bakgrunden.

Boden kan vinna pris för översiktsplan 

Bodens kommun har blivit nominerad till Planpriset 2019 för sin översiktsplan 2025. Arbetet med planen skedde under 2015-2017 och stakar ut vägen för kommunens framtida utveckling med nya bostadsområden, arbetsplatser, infrastruktur samt utvecklingsområden för turism och friluftsliv. 

​Bildtext: Samhällsbyggnadskontoret kan vinna fint pris. Foto: Mats Engfors/Fotographic

För att stimulera, utveckla och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter en gång om året ut Planpriset för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Det belönar en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. De andra nominerade är Lunds kommun, Kristianstads kommun och Stockholms stad. Vinnaren tillkännages på arkitekturgalan den 10 mars. 

– Det är väldigt hedrande att bli nominerad till Planpriset 2019, utifrån de som är nominerade. Vi ser nomineringen som ett kvitto på att vi arbetar rätt med översiktsplaneringen och att klimatfrågan har fått fokus just nu, säger Lars Andersson, samhällsbyggnadschef på Bodens kommun. 

Fokus på klimatanpassning

Planprisjuryn motivering lyder ” Boden visar med sin översiktsplan från år 2017 att kommunen tar klimatfrågan på stort allvar. Planen är också en modell för hur en kommun med förhållandevis små resurser för planarbete kan ta sig an en angelägen planeringsfråga och lösa den med på ett ambitiöst och professionellt sätt. Framför allt har kommunen på ett övertygande sätt integrerat anpassningen till ett förändrat klimat i översiktsplanens strategier. Det sker med hjälp av konkreta anvisningar för bebyggelseutveckling i olika delar av Boden. Planen bygger vidare på regionala planeringsunderlag och konkretiserar dessa för den egna kommunens risker och möjligheter. Hållbara val i vardagen har varit en ledstjärna för arbetet. Översiktsplanearbetet väcker också angelägna frågor om glesbygdsperspektivet på hur vi minskar vår påverkan på klimatet. Frågan om hållbara transporter är som bekant en svår utmaning för glesbygdskommuner. Bodens översiktsplan visar vikten av att vara konkret och tydlig med rekommendationer i obekväma situationer” 

– Det här är ett väldigt glädjande besked. Det visar än en gång att vi har en hög kompetens hos våra tjänstepersoner som arbetar med dessa frågor och att vi har ett bra samspel mellan alla i hela kommunen som är involverade i processen med att ta fram vår översiktsplan 2025, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden. 

Läs Bodens kommuns översiktsplan 2025 här.

För mer information kontakta: 
Lars Andersson, samhällsbyggnadschef  
0921-62143, lars.andersson@boden.se 

Senast uppdaterad: 2023-12-21