Två flickor står på uppfart framför hus. Till höger om dem står en bil.

Bodenförslag gav säkrare hållplats för synskadade Signe

Som boende i Bodens kommun kan du lämna in ett Bodenförslag. För Sara Orre blev resultatet en anpassad busshållplats och säkrare skolväg för 8-åriga dottern Signe som är kraftigt synskadad.

Då Sara Orre med familj flyttade in i sitt hus på Morotsvägen i Sävast 2019 slogs de snabbt av den höga hastigheten på intilliggande Kryddvägen. Där skulle deras barn kliva på och av skolbussen. Ena dottern har dessutom synskadan ROP, som gör trafiksituationen ännu mer otrygg.
– Det är en lång raksträcka där många gasar på och jag kände att här kommer jag aldrig kunna känna mig trygg att släppa henne, säger mamma Sara.
Hon skrev ett Bodenförslag som Tekniska förvaltningen tog till sig. Utöver tillgänglighetsaspekten för Signe är det många barn och vuxna som rör sig i området även för att komma till och från Örtavallens förskola som ligger intill.

Flygfoto över den nya busshålplatsen i Sävast som är tillgänglighetsanpassad och ger en säkrare övergång.Flygbild ovanför busshållplatsen.

– Vi gjorde en förstudie under vintern 2019/2020 som resulterade i att en timglashållplats byggdes mitt mellan utfarterna från Morotsvägen under sommaren 2020. Vi har även gjort hållplatsen tillgänglighetsanpassad, förklarar Ellinor Isaksson-Larsson, som var handläggare i ärendet på Bodens kommun.
Från familjens sida upplevdes kommunens gensvar som mycket positivt.
– Ellinor kontaktade oss och jag kompletterade med intyg från syncentralen. Kommunen sökte medfinansiering som de inte fick igenom men de valde då att bekosta det själva. Det är vi väldigt tacksamma för.

Farthinder busshållplatsFör att sänka hastigheten längs Kryddvägen och förbi den nya hållplatsen har en ny typ av hastighetsdämpande åtgärd anlagts. Farthindret är en svensk patenterad uppfinning och består av en upphöjning med svarta gummirullar som trycks ner mjukt av tunga fordon, medan de fungerar som farthinder för bilar.

Som boende i Bodens kommun kan du lämna in ett Bodenförslag. För Sara Orre blev resultatet en anpassad busshållplats och säkrare skolväg för 8-åriga dottern Signe som är kraftigt synskadad. Ellinor har varit så tillmötesgående och vi har också fått höra att andra i liknande situation har haft det riktigt kämpigt och inte alls fått samma bemötande i andra kommuner, säger Sara Orre.
I somras färdigställdes hållplatsen som gör att Signe nu kan ta sig till och från skolan med buss tryggare och självständigt. Familjen ger också en stor eloge till busschauffören och BD buss som både har besökt familjen innan dottern började åka och låter Signe och hennes lillasyster sitta längst fram så busschauffören kan hjälpa till med bältet trots coronarestriktioner på bussarna. Utöver bussituationen har familjen fått ledljus på sin tomt så Signe lättare ser var hon ska gå. Det ska också bli en bättre gatubelysning.

– Det är viktigt att de tillgänglighetsanpassningar som vi gör också fungerar i praktiken för de personer som är i behov av dem. I Sävast har vi personer med olika typer av synnedsättningar som dagligen nyttjar kollektivtrafiken och därför är det extra roligt att kunna göra den här satsningen på Kryddvägen, säger Sead Maglic, ordförande i tekniska utskottet (SJVP).

Hållplatsen angörs av lokaltrafikens Linje 1 som sedan skolstarten går var tjugonde minut i vardera riktningen och på fredagar och lördagar har linjen kompletterats med senare turer, allt efter resenärernas önskemål.

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2023-12-21