Bild på stadshuset fotograferat från markplan. Vit fasad med kommunvapnet till vänster.

Bodens kommun effektiviserar – för att kunna satsa

Bodens kommun begär att alla verksamheter ska redovisa konsekvensen av att effektivisera motsvarande 2.5 % av budget. Det framgår av kommunens budgetförutsättningar som just sänts ut till förvaltningarna.

– För att fortsätta utvecklas som en attraktiv kommun som kan leverera bra välfärd är det nödvändigt att se över kostnaderna och dessutom frigöra medel för strategiska satsningar, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Anvisningarna för budgetarbetet inför 2021 har nyss sänts ut till förvaltningarna i Bodens kommun. Nu ska varje verksamhet återkomma med sin del av det samlade underlaget. Nytt för i år är att alla verksamheter ska redovisa konsekvensen av att effektivisera motsvarande 2.5 % av sin budget.

Direktivet är en följd av att kommunens ekonomiska prognoser visar på sämre resultat under kommande år. Anledningen är framför allt förväntade högre kostnader inom äldreomsorgen. Samtidigt har kommunen stora investeringsbehov.

– Boden ska fortsätta utvecklas som en attraktiv kommun och leverera bra välfärd. Inte minst inom äldreomsorgen ser jag det som en plikt att vi visar respekt för våra äldre som varit med och byggt samhället. För att vi ska kunna göra det behöver vi se över våra kostnader samt frigöra medel för strategiska satsningar till bland annat industriområdet vid ställverket i Norra Svartbyn, som kommer att generera intäkter till kommunen, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Det är ännu inte klart vilka belopp som ska frigöras, betonar Claes Nordmark:

– Förslaget är klart i slutet av maj. Det slutgiltiga beslutet fattar kommunfullmäktige i juni. Tiden fram till dess kommer att ägnas åt att få ut mesta möjliga nytta för pengarna, till gagn för bodensarna.

Senast uppdaterad: 2020-03-11