Fyra pensionärer kastar metallklot

Bodens kommun lanserar stödpaket till föreningslivet

Nollhyra vid lokal- och hallbokning, inget krav på återbetalning av verksamhetsbidrag, anpassning av driftsstöd till samlingslokaler och aktivitetsstöd baserade på fjolårets siffror. Det är de fyra åtgärder som ingår i det stödpaket som Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i onsdags klubbade igenom för att stötta föreningslivet i sviterna av coronapandemin.

Spridningen av coronaviruset (covid-19) både har och fortsätter att påverka föreningslivet ekonomiskt i form av intäktsbortfall och kostnader för plan- och lokalhyror samt för drift och underhåll. En enig Kultur-, fritids- och ungdomsnämnd antog under onsdagen stödpaketet som riktar sig till flera olika typer av föreningar i Boden.

”De här fyra åtgärderna är viktiga för föreningslivet då vi vet att dem har det tufft under dessa tider och behöver stöd. Det är ett steg i att säkerställa ett fortsatt rikt föreningsliv efter covid-19”, säger Catarina Ask, ordförande i Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Nollhyra för plan- och hallhyror

Fr.o.m. den 1 juni t.o.m. 31 december kan registrerade föreningar i Boden boka tider i Bodens kommuns idrottsanläggningar till nollhyra. Vid bokning av tider i Föreningsportalen kommer föreningar fortsatt att se hyrespriset när de genomför bokningen, men ingen debitering kommer att ske enligt Alf Wennskog, verksamhetsutvecklare på Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. ”Hyreskostnaden kommer endast vara synlig av statistiska skäl för att vi ska kunna sammanställa den totala hyressubventionen i slutet av året. Det är alltså ingenting som föreningarna behöver ta hänsyn till när dem gör en bokning”.  

Ej återbetalningskrav på verksamhetsstöd

Kulturföreningar som beviljats kulturverksamhetsstöd för år 2020 kommer inte, som en del av stödpaketet, att bli återbetalningsskyldiga av bidraget trots eventuell utebliven verksamhet.  Föreningarna uppmanas att i samband med redovisningen ange vilka verksamheter eller arrangemang ställts in respektive skjutits upp under året.

Anpassning av bidraget till samlingslokaler

Föreningar som sökt driftstöd till allmänna samlingslokaler i glesbygd 2020 kommer inte under detta år omfattas av kravet om 30 aktiviteter för att erhålla bidrag. Anpassningen sker till följd av att bokningar av samlingslokalerna i stort sett helt uteblivit under våren och sommaren vilket medfört att intäkter som annars går till samlingslokalens uppehåll (el, uppvärmning m.m) kraftigt minskat.

Aktivitetsstöd baseras på fjolårets siffror

Den sista delen i stödpaketet handlar om att bidrag där summan eller del av summan baseras på aktiviteter ska utgå till föreningar i samma nivåer 2020 som för 2019. ”Detta gäller då alltså alla föreningar som på något sätt tar del av något av våra bidrag där aktiviteter finns med i beräkningen, så som till exempel aktivitetsstöd som söks av både idrottsföreningar som pensionärs- och funktionsvariationsföreningar”, avslutar Alf 

Senast uppdaterad: 2020-06-12