vy över gågatan och medborgarhuset i Boden

Bodens kommun och SBB genomför stor affär

Bodens kommun har tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) enats om ett utökat samarbete med stor bäring på Bodens stadskärna och sociala infrastruktur.

Affären innebär bland annat att SBB förvärvar Medborgarhuset och större delen av kvarteret Enen. Bägge förvärven är kopplade till omfattande åtaganden vad gäller investeringar i nybyggnation och renovering. Parallellt med detta köper SBB även Enter Galleria vilket möjliggör en helhetslösning för kommunens samtliga verksamheter i Medborgarhuset.

För Bodens kommun innebär affären en viktig och efterlängtad utveckling av stadskärnan både vad gäller boende i olika former men även i social infrastruktur. Medborgarhuset är Bodens största och mest centrala mötesplats och kulturhus, att Bodens kommun nu tillsammans med SBB möjliggör en ordentlig utveckling av Medborgarhuset är en nödvändighet för en fortsatt hållbar tillväxt.

Affären innehåller ett flertal delar:

  • Förvärv av det så kallade Medborgarhuset för 31 mkr samt att investera ytterligare 69 mkr i fastigheten.
  • Förvärv av cirka 10 000 kvm BTA byggrätter i centrala Boden (kvarteret Enen) där SBB ska utveckla ett trygghetsboende om cirka 40 lägenheter med Boden Kommun som hyresgäst med 25-årigt hyresavtal samt bygga hyresrätter för egen förvaltning.
  • SBB och kommunen förlänger befintliga hyresavtal för tre äldreboenden.

- Det känns oerhört glädjande att vi tillsammans med SBB hittat en långsiktig lösning där vi nu kan få ytterligare fart på utvecklingen och byggandet i Boden. Det är stora och omfattande projekt som kommer att ta lite tid men som också kommer att göra en stor och positiv skillnad för oss Bodensare, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

- Boden-Luleå regionen är en tillväxtregion där vi sedan tidigare har en stark position som vi ytterligare stärker i och med det fördjupade samarbetet med Bodens Kommun. Det känns väldigt spännande att kunna bidra till ett förbättrat kulturutbud i Boden i och med investeringarna i Medborgarhuset samt att bygga ett kommunalt trygghetsboende och hyresrätter i bästa läge mitt i city. Att vi tillsammans med kommunen även förlänger befintliga hyresavtal visar ytterligare på långsiktigheten i samarbetet med kommunen, säger Lars Thagesson, vice vd och operativ chef på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Kontakter:

Claes Nordmark, kommunalråd, 070-234 24 27

Lars Thagesson, vice VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, lars@sbbnorden.se

 

Senast uppdaterad: 2020-09-17