Vy över skog och vatten på landsbygden.

Bredband på landsbygden

Bodens kommun har ansökt om projektmedel för bredbandsutbyggnad av etapp 4 och har fått 70 % av projektbudgeten motsvarande 24,5 miljoner kronor beviljat.

De byar som ingår i ansökan är Valvträsk, Norra Gunnarsbyn, Hundsjö-Flåsjön, Ubbyn-Häggan, Sävastnäs, Råbäcken-Bjässmoran, Lombäcken-Mockträsk, Rasmyran samt Norra och Södra Bredåker.

Bodens kommun genomför just nu en upphandling för att se om någon aktör på marknaden visar intresse att bygga bredband i kommunen. Sista svarsdag är 2020-06-08 därefter avser Bodens kommun teckna avtal med den som vinner upphandlingen.

Ladda ner dokument
Ansokan_bb_byar_2020_alt4
Senast uppdaterad: 2020-05-25