En animerad figur som håller i symbolerna för man och kvinna.

Därför vill vi veta om du är man eller kvinna när du gör en felanmälan

För att säkerställa likvärdig service och jämställd fördelning av resurser är det nödvändigt att göra kvinnors och mäns behov, förutsättningar och livsvillkor synliga. För att detta ska vara möjligt behöver statistiken vi tar ut från våra system vara uppdelad på kön. Öppna hela nyheten för mer information.

Bodens kommun arbetar aktivt med de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.
Det innebär att alla förslag och beslut måste analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor respektive män.

Bodens kommun har som mål i strategiska planen att kommuninvånarna får en jämställd och likvärdig medborgarservice.
För att säkerställa likvärdig service och jämställd fördelning av resurser är det nödvändigt att göra kvinnors och mäns behov, förutsättningar och livsvillkor synliga.
För att detta ska vara möjligt måste statistiken vi tar ut ur våra system vara uppdelad på kön.

Det är därför vi frågar om du är kvinna eller man när du gör din felanmälan. 

Senast uppdaterad: 2020-01-17