Man med kavaj står framför entrén till Försvarsmuseum.

Folkverkstad och kafferep

Är du intresserad av att laga, reparera och inspireras till mer hållbar konsumtion? Då är du välkommen till projektet Folkverkstans workshops och fixarkvällar så snart träffar är möjliga igen. Platsen är Försvarsmuseets café.

Bodens kommun är en av de norrbottniska kommuner som deltar i Föreningen Nordens projekt Folkverkstan. Målet är att utveckla koncept för mötesplatser om lagning, reparation och hållbar konsumtion. Det är öppet för alla som vill delta och kommer att äga rum på Försvarsmuseet i Boden.
Försvarsmuseet har tidigare fått Bodens kommuns miljöpris och i personalgruppen finns redan ett genuint intresse för hållbarhetssatsningar. ”Kafferep” och bytardagar är exempel som har genomförts med gott resultat i Försvarsmuseets lokaler i egen regi.


Folkverkstan spinner vidare på vår nyfikenhet och vilja att få folk mer medvetna om miljöfrågor på olika sätt. I det stora hela handlar ju hållbarhet om överlevnad, precis som inom Försvaret. Dessutom har vi länge haft inriktningen att vilja vara en mer allmän mötesplats, säger Ulf Renlund, chef på Försvarsmuseet.
I början av november skulle den första träffen ha ägt rum ”Fixa friluftsgrejen”, inom ramarna för Folkverkstan. På grund av rådande pandemi blev det inte av, men det hade inneburit utbyte om hållbar konsumtion, fritidsbanken var tänkt att vara på plats för att låna ut prylar. På plats skulle det ha funnits både verktyg och kunskap för att hjälpas åt med lagning och reparation. Fler liknande arrangemang är under planering inom Folkverkstan i Boden så snart träffar är lämpliga igen.

 

Fakta!
Projektet drivs av Föreningen Norden Norrbotten tillsammans med Pohjola-Norden och bygger på samarbete med kommunerna Boden, Haparanda, Luleå och Uleåborg samt folkbildningsorganisationerna Studiefrämjandet Norrbotten och Oulu Opisto. Folkverkstan finansieras av EU-fonden Interreg Nord, Region Norrbotten,
Lapin Liitto, Nordkalottrådet, Uleåborgs stad, Luleå kommun, Pohjola-Norden, Bodens kommun och Haparanda stad.

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2020-12-09