Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 38 2019.

Information Feriearbete 2020 (Covid-19)

Sveriges Kommun och Regioner (SKR) har lämnat rekommendationer till kommuner avseende feriearbete, under pågående coronapandemi. Dessa kommer Bodens kommun att följa.

Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderåriga, AFS 2012:3 samt 2018:8, är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19). Detta har medfört att alla feriearbetsplatser inom hemtjänst och äldreboenden inte finns tillgängliga som feriearbetsplatser för sommaren 2020.

Bodens kommun jobbar aktivt för att erbjuda ersättningsplatser, och har för avsikt att kunna erbjuda alla ungdomar inom prioriterad målgrupp en feriearbetsplats även sommaren 2020. Erbjudandet om feriearbetsplatser ska enligt tidsplan gå ut till ungdomar mellan 11 maj till 17 maj. Denna tidsplan är i detta läge en preliminär plan och erbjudanden om feriearbete kan komma att tilldelas fram till 14 juni.

Feriearbete är en möjlighet för ungdomar att komma i en första kontakt med arbetslivet. Ungdomarna får en inkomst och en första rad i cv:t samtidigt som de blir en resurs i kommunen, ute på företag eller i föreningar. I en tuff tid då arbetslösheten ökar så blir det ännu viktigare att Bodens kommun lyckas med att erbjuda ungdomarna ett feriearbete, självfallet under trygga former.

Senast uppdaterad: 2023-12-22