Flygfoto i vintermiljö över återvinningscentral. Ett stort antal containrar står på rad.

Insamling av slaktavfall på Bodens ÅVC upphör fr.o.m. den 1/1 2021

Från och med den 1/1 2021 upphör insamlingen av slaktbiprodukter i samband med jakt. Bodens återvinningscentral (ÅVC) kommer inte längre ta emot slaktavfall eftersom anläggningen saknar erforderliga tillstånd. Det finns inga krav i bestämmelserna som reglerar animaliska biprodukter om att döda vilda djur eller att slaktbiprodukter i samband med jakt på vilt ska samlas in av kommunen för destruktion.

Hur man omhändertar slaktavfall från jakt

Slaktavfall från vilt som uppstår vid bland annat jakt för eget eller jaktlagets bruk kan lämnas i skogen, på egen mark eller med markägarens tillstånd. Eftersom slaktavfall kan attrahera rovdjur som kan skada människor eller husdjur bör man inte lämna slaktavfall nära bostadsbebyggelse eller intill vandringsleder, motionsspår och liknande. Avstånd till bebyggelse ska vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenheter eller attrahera skadedjur i närheten av bostäder eller där människor rör sig (ett riktvärde på avstånd är minst 2 km).

Ifall slaktavfall lämnas nära bebyggelse ska det grävas ner så pass djupt att rovdjur eller skadedjur inte attraheras. Man får inte gräva ner slaktavfall i närheten av vattendrag eller grundvatten.

Stora mängder slaktavfall från vilt ska inte lämnas eller grävas ner på samma plats, utan lämningsplats eller nedgrävningsplats bör flyttas mellan åren.

Slaktavfall får inte slängas i kärl för matavfallsinsamling. 

Läs mer på jordbruksverkets hemsida.

Jordbruksverket - Ta hand om döda djur och slaktbiprodukter

 

Senast uppdaterad: 2020-11-27