Fyra personer ur frivilliga resursgruppen som sätter upp ett tält.

Kan vi räkna med dig?

Det kommer att komma tillfällen när kommunen behöver resurser och förstärkningar i utsatta lägen eller vid andra behov. Då finns det en grupp människor som kallas in. Är du en av dem? Då ska du engagera dig i FRG – den frivilliga resursgruppen.

Där kan du till exempel bidra när något extraordinärt hänt och hjälpa till med evakueringar, information, administration eller andra praktiska uppgifter. Något som inte alls känns så långt borta är om ett bostadsområde står utan vatten eller el en längre period, skogsbränder på sommaren, större olyckor eller plötslig översvämning.

Ett mänskligt stöd till de drabbade är en viktig arbetsuppgift för den frivilliga resursgruppen. Att vara med i frivilliga resursgruppen ger dig utbildningar och kunskap inom: krishantering, kommunkunskap, brandskydd, första hjälpen, hjärt- lungräddning med mera.

Vill du bli en del av den frivilliga resursgruppen eller vill veta mer? Kontakta oss!

Marita Nilsson Wennberg
Tel: 070-528 43 45
Mail: nvennbergmarita@gmail.com

www.civil.se

Text: KOMM/Bodens kommun
Foto: Johan Paulin

Senast uppdaterad: 2023-10-16