Sex personer på scen i en biosalong

Kollektivtrafik med taxi

Under 2019 infördes efterfrågestyrd trafik från Unbyn, Lakaträsk och Gunnarsbyn som du som medborgare kan resa med en dag i veckan. Den efterfrågestyrda trafiken är ett komplement till befintlig kollektivtrafik i områden där utbudet inte är så stort.

Efterfrågestyrd trafik är kollektivtrafik som genomförs med taxi och körs via Länstrafiken. För att resa med den efterfrågestyrda trafiken ska du som resenär beställa resan senast klockan 17.00 dagen innan hos Länstrafikens kundservice på telefon 0771 – 100 110. 

Du blir upphämtad på din hemadress och kan resa till olika servicepunkter längs sträckan eller till Bodens centrum. Linjerna trafikeras bara om någon beställt en resa, den sträcka som är beställd. För att resa betalar du enkelbiljettpris enligt Länstrafikens prislista. 

Tisdagar 

Linje 970 Unbyn – Svedjan – Övrebodarna – Strömskatan – Bjässmoran – Råbäcken – Björknäs hälsocentral – Stora Coop – Sanden hälsocentral – ICA Kvantum - Willys 

Onsdagar 

Linje 972 Lakaträsk – Gullträsk – Harads – Övre Svartlå – Nedre Svartlå – Överäng – Rågraven – Norra Bredåker – Björknäs hälsocentral – Stora Coop – Sanden hälsocentral – ICA Kvantum - Willys 

Torsdagar 

Linje 971 Gunnarsbyn – Sörbyn – Sundsnäs – Nedre Flåsjön – Åskogen – Inbyn – Ubbyn – Brobyn – Skogså – Notträsk - Svalget - Björknäs hälsocentral – Stora Coop – Sanden hälsocentral – ICA Kvantum - Willys 

Linjerna trafikeras alla veckor på året utom helgdagar. Tidtabeller och prislista hittar du på Länstrafikens hemsida www.ltnbd.se eller i Länstrafikens app. 

Foto: Peter Bjurström

Senast uppdaterad: 2020-03-25