Illustration av avfallskärl mot grön bakgrund.

Låt tunnan stå ute hela dagen

Just nu märker vi upp alla avfallskärl och ber därför villaägare att låta tunnan stå kvar hela tömningsdagen.

Mellan maj och november kommer avfallskärlen i alla villahushåll att märkas upp med en tagg och klisterlapp på kärlet. En tydligare uppmärkning av kärlen ger en bättre service och större leveranssäkerhet av våra tjänster.

Låt ditt kärl stå kvar ute hela tömningsdagen även om kärlet är tömt. Kärlet ska ha en etikett samt en tagg när uppmärkningen är klar.

Senast uppdaterad: 2023-12-08