Man som skjuter en annan man i rullstol på en vinterväg.

Ledsagning startar igen den 5 oktober 2020

I samband med Coronapandemin har Folkhälsomyndigheten informerat om de riskgrupper som bör skyddas extra. Till denna grupp hör äldre.

Med bakgrund av det har socialförvaltningen tidigare pausat viss verksamhet så som ledsagning eftersom det kan utgöra en risk för äldre att bli smittade av Covid-19 i samband med promenader bland andra människor i samhället. Det fanns även en aspekt att ha beredskap för att klara av eventuell frånvaro om medarbetare med förkylningssymtom stannat hemma. Därför var det viktigt att socialförvaltningen i första hand kunde prioritera insatser som ska utföras dagligen inom vård och omsorg. 

Bodens kommun följer Folkhälsomyndighetens uppdateringar gällande rekommendationer för riskgrupper där äldre ingår. Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna under hösten avseende besöksförbud på äldreboende och socialförvaltningen ser därmed inte längre någon anledning att pausa ledsagningen.  

Ledsagning kommer att starta igen den 5 oktober 2020. Beställning av ledsagningen sker som tidigare via e-post Ledsagning@boden.se eller via telefon på 0921-782 01. Mån-tors 10-12, Fre 8-9,30. Eller lämna namn och telefonnummer på telefonsvar så ringer vi upp så snart vi har möjlighet.  

Socialförvaltningen vill påminna om Folkhälsomyndighetens rekommen­dationer att hålla avstånd, tvätta händer och om möjligt undvika affärer och apotek och övriga lokaler där många människor vistas. 

Senast uppdaterad: 2020-09-23