Tre gula stadsbussar står vid hållplats.

Minska smittrisken i lokaltrafiken

För att minska risken för smittspridning i lokaltrafiken gäller följande.

Lokaltrafiken är en viktig samhällsservice och för att minska risken att våra chaufförer smittas så kommer vi från och med idag att:  

Senast uppdaterad: 2020-03-17