Café med bord, stolar, ett konstgjort träd och en växtklädd väggyta sett uppifrån.

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat införa besöksförbud på alla äldreboenden inom landet. Förbudet syftar till att begränsa spridningen av Covid-19.

Från den 1 april gäller ett generellt besöksförbud på alla äldreboenden inom landet. Det innebär att de restriktioner som tidigare gällt inom Bodens kommun ersätts av detta besöksförbud.
Syftet med förbudet är att begränsa spridningen av Covid-19, där personer som är äldre än 70 år utgör en riskgrupp som löper ökad risk att drabbas allvarligt av sjukdomen.

Läs mer på regeringens hemsida. 

Senast uppdaterad: 2020-03-31