Skylt med information om strandvett framför Aldersjön

Nu är Aldersjön officiellt öppen för badsäsongen 2020!

Med tanke på rådande pandemiläge så påminner kommunen om att alla vänligen bör respektera samt följa myndigheternas rekommendationer vad gäller att hålla fysisk distans till andra samt att hålla god hygien.

Om det uppstår misstanke om att det riskerar att bli smittspridning p.g.a. att myndigheternas rekommendationer inte efterföljs kan kommunen tvingas att officiellt stänga badplatsen.

Se även till att följa säkerhetsföreskrifterna:

  • Stranden är obevakad
  • Håll uppsyn över barn hela tiden
  • Visa hänsyn till andra
  • Lägg skräp i avsedda kärl
  • Felanmälan 070-318 05 50
  • Stranden är öppen 10-17
  • Allt bad sker på egen risk
  • Vid Nödsituation ring 112

Med önskan om en trevlig och säker badsommar!

Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-12-22