Äldre dam sitter i en fåtölj och skrattar.

Nu är det dags att ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende

Beräknad inflyttning i nya fräscha lokaler på Å-center påbörjas under mars 2020.

Vad är Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre, 65 år eller äldre, som behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service. Du har ett behov av trygghet och gemenskap och ett vårdnadsbehov som är mindre än heldygnsvård. Bistånd till boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende prövas med hänsyn till individuella behov enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Det här finns i ett biståndsbedömt trygghetsboende:

  • Möjlighet finns till gemensamma måltider och gemenskap med andra.
  • Det finns aktivitetssamordnare som hjälper till att samordna olika aktiviteter.
  • Personal finns för stöd och råd på natten
  • Måltider sker via matleverans eller egen tillagning i kök.
  • Det stöd och den hjälp som den enskilde i kan behöva utförs genom hemtjänstinsatser på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende.
  • Hemsjukvård kan erbjudas enligt samma principer som gäller för personer som bor i ordinärt boende. 

För att göra en ansökan om biståndsbedömt trygghetsboende vänder du dig till Biståndsenheten som har telefontid måndag, tisdag, onsdag samt fredag mellan klockan 08.00-09.30. Personliga besök på Biståndsenheten sker på avtalad tid. 

Telefonnummer: 0921-627 08
 E-post: bistandsenheten@boden.se
Adress: Biståndsenheten, Bodens kommun, 961 86 Boden

Besöksadress: Stadshus E, Kyrkgatan 24, plan 8.

Öppet måndag-fredag kl. 08:00-17:00. Lunchstängt 12:00-13:00

(Sommartid, 15 maj-15 september stänger kontoret kl. 16.00)

Biståndsbedömt trygghetsboende

Senast uppdaterad: 2020-02-12