Grön buss med dekormönster och Bodens kommunvapen på sidan.

Nu blir det nya gröna bussar

Från den 1 juli i år rullar 13 nya biogasbussar utrustade med Wifi och USB-uttag i Bodens lokaltrafik. Den nya trafikstarten innebär en hel del förbättringar och nyheter för våra resenärer, bland annat senare och tätare avgångar.

Tekniska förvaltningen har tecknat ett nytt 10-årigt avtal med Citybuss Boden för lokaltrafiken som börjar gälla den 1 juli 2020. Vid planeringen av den nya trafiken har vi lyssnat till de önskemål som vi fått in från våra resenärer. Efter översyn på hur resandet ser ut har trafiken utökats på de linjer och tider där det är mycket resenärer. 

I den nya vintertidtabellen som börjar att gälla den 17 augusti så kommer linje 1 och linje 2 att avgå var 20:e minut under för- och eftermiddagarna, jämfört med dagens 30-minuterstrafik. På så sätt får du som resenär fler avgångar att välja mellan och bättre möjligheter att resa i tider som passar dig. 

Ett önskemål resenärer ofta har är att kunna resa med lokaltrafiken senare under helger. Fredagar och lördagar kommer därför linje 1 och linje 2, under vintertidtabell, att trafikeras fram till klockan 22.00. Det innebär att på fredagar kör bussarna en timme längre och lördagar fyra timmar längre än nuvarande tidtabell. 

Trafiken är anpassad för utbildningarna vid Boden Business Park för att bättre passa studenternas tider och det är infört fler resmöjligheter till och från Buddbyn. Tiderna till och från Vittjärv har också anpassats så långt som möjligt efter resenärers önskemål. Vi hoppas att den tätare trafiken med mer resmöjligheter gör att fler ser möjligheten och väljer att resa med lokaltrafiken! 

Senast uppdaterad: 2020-03-25