Grön sopbil som drivs på biogas.

Ny entreprenör för avfallstömning

Från och med 2020-04-01 kommer BDX att vara ny entreprenör för avfallsinsamlingen i Bodens kommun.

Avfallsinsamlingen är ett stort uppdrag och i samband med entreprenörsbytet har Bodens kommun även bytt fordonssystem. Bytet kan medföra vissa driftstörningar under övergången mellan entreprenörer. Därför vill vi att man låter sitt avfallskärl stå kvar ute för tömning om kärlet ej är tomt samt meddelar det till Bodens kommun.

Vid en utebliven tömning behöver vi få in en felanmälan för att kunna uppmärksamma avvikelsen från entreprenörens turlista. Du kan anmäla utebliven tömning via appen Felanmälan Bodens kommun eller genom att kontakta Medborgarservice på på telefonnummer 0921-620 00.

Om man inte fått sitt avfallskärl tömt eller har andra frågor gällande renhållning kontaktar man medborgarservice på telefonnummer 0921-620 00

Senast uppdaterad: 2023-12-22