Kommunchef Mats Berg intill utsikt över Boden.

Ny förvaltningsorganisation i Bodens kommun

Bodens kommunchef Mats Berg presenterar förslag till ny förvaltningsorganisation. Förslaget är ett första steg i det uppdrag rörande genomlysning av kommunens tjänsteorganisation som kommunstyrelsen lämnade i höstas. Åtta förvaltningar har blivit fyra, där en förvaltning är helt ny. I förslaget ingår även ansvariga förvaltningschefer.

Kommunledningsförvaltningen (KLF) kommer att slås samman med tidigare Kultur-, fritid- och ungdomsförvaltningen (KFU) och Räddnings- och säkerhetsförvaltningen (RSF). Här tillsätts nuvarande personalchef Maria Lundgren som förvaltningschef.

Socialförvaltningen (SOC) kommer även framledes att ledas nuvarande förvaltningschef Catharina Liljeholm. Socialförvaltningen kommer som alla andra förvaltningar att presentera en delvis ny inre organisation då arbetet med omorganisationen senare kommer att slutföras.

I Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen (AUF) går tidigare Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) in i Utbildningsförvaltningen (UBF). Förvaltningen kommer även fortsättningsvis ledas av nuvarande skolchef Magnus Åkerlund.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) blir resultatet av en fusion mellan Tekniska förvaltningen (TEK) , Fastighetsförvaltningen (FAF) och Samhällsbyggnadskontoret (SBK). Den nya förvaltningen kommer att ledas av Conny Bergwall, nuvarande förvaltningschef på Fastighetsförvaltningen.

”Det har varit, och är fortfarande, ett tufft arbete där mina medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb. Vi har haft högt i tak och varit angelägna att så många som bara möjligt ska ha fått komma till tals. Ambitionen är nu att vi ska ha fyra, storleksmässigt, jämbördiga förvaltningar. Men även om förvaltningsstrukturen nu sätts på plats återstår en komplex process med att utforma den exakta bemanningen säger Mats Berg, kommunchef.”

Senast uppdaterad: 2023-12-21