Suddig bild på interiör i restaurang med gäster.

Ny lag 1 juli 2020 för smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Det innebär att serveringsställen såsom restauranger, barer och caféer enligt lag får ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Lagen innebär också att det är kommunerna som får ansvar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om det behövs för att lagen ska följas. Kommunerna får alltså möjlighet att stänga serveringsställen om lagen inte följs.

Vad är ett serveringsställe?

Med serveringsställe avses

- Där det bedrivs näringsverksamhet  som serverar mat eller dryck till allmänheten

- Där man kan äta på stället

Personalrestauranger, skolmatsalar och kiosker, utan möjlighet att äta på stället, är exempel på serveringsställen som inte omfattas av lagstiftningen.

 

Serveringsställets ansvar

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att ge förutsättningar att förhindra smittspridning på stället. Besökare inom samma sällskap har dock ett eget ansvar för att hålla lämpligt avstånd.

Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus, inklusive entré, som besökare har tillträde till ska utformas så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Kommunens ansvar

Den nya lagen ger kommunen ansvaret att göra tillsyn/kontroller och kommunen får även ta beslut om eventuella åtgärder på serveringsställen.

Kommunen har inte tillsyn över trängsel på stränder, bassängbad, parker, gator, andra allmänna platser eller privata områden som inte utgör serveringsställen.

Kommunens tillsyn omfattar inte det s.k. ”50-förbudet”, det vill säga mer än 50 deltagare vid ett evenemang. Det är polisens ansvar. För ett serveringsställe med normal verksamhet gäller ingen generell övre gräns för antalet besökare på grund av förbudsförordningen, ”50-förbudet”.

Senast uppdaterad: 2020-07-02