Illustration av coronaviruset, en grå boll med röda fläckar på.

Nya nationella råd från Folkhälsomyndigheten – vad innebär det för dig som bodensare?

Här berättar vi hur de nya nationella råden påverkar kultur- och fritidsområdet

De nya föreskrifterna träder i kraft 14 dec. De innehåller en ännu tydligare markering än tidigare av varje individs personliga skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. På samma sätt ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Här berättar vi mer om vad de nya föreskrifterna innebär konkret för dig i Boden. 

Folkhälsomyndigheten skriver att ”idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de: 

  • hålla avstånd till varandra, 
  • inte dela utrustning med varandra, 
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus, 
  • undvika gemensamma omklädningsrum, 
  • resa till och från aktiviteten individuellt, och 
  • utföra aktiviteten i mindre grupper 

Folkhälsomyndigheten avråder dessutom från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar. Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare. För barn/ungdom födda efter 2005 kan enstaka tävlingar eller matcher genomföras.” 

Här i Bodens kommun håller flera kultur- och fritidsaktiviteter stängt fram till 10 jan. Dit hör t ex Försvarsmuseum och äventyrsbadet Nordpoolen. Fritidsgårdarna är öppna, men med begränsat antal besökare. Även bibliotek och bokbuss har öppet för utlåning, men i begränsad omfattning. Allmänhetens åkning i kommunens ishallar är inställd tills vidare i båda ishallarna. KFU har dock beslutat att ishockeyträning fr o m måndag 14 dec kan ske även för de som är födda före 2005 under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Det är individens och föreningens ansvar att verksamheten sker på ett smittsäkert sätt. 

De olika specialförbunden inom riksidrottsförbundet har kommit med sina tolkningar och riktlinjer eller håller på att ta fram dem. Det innebär att det kan komma att ske vissa förändringar med kort varsel, vartefter nya riktlinjer presenteras. 

Covid-19 faller under smittskyddslagen. Det innebär att du som misstänker att du blivit smittad måste söka vård för att testa dig. Du är också skyldig att testa dig om en läkare gör bedömningen att dina besvär eller omständigheterna tyder på att du kan ha en allmänfarlig sjukdom. Det kan till exempel vara att du har blivit kontaktad i samband med en smittspårning. 

Du som har fått en sjukdom som är allmänfarlig måste följa de instruktioner du får av läkaren. Instruktionerna handlar om vad du ska göra för att inte smittan ska föras vidare.  

Du är inte skyldig att genomgå behandling för sjukdomen, men du får inte smitta någon annan. Beroende på vilken sjukdom det är kan du tvingas till isolering om du inte vill genomgå behandling eller inte följer instruktionerna du får.  

Senast uppdaterad: 2023-10-17