Bild på kort liggande i gräs. Texten Ungdomskort, Boden står på kortet.

Nya riktlinjer för ungdomskortet

Bodens kommun har den 6 april beslutat att ungdomskortet endast kan användas för resor med Länstrafikens linje 28 efter kl. 19.00 vardagar. Ungdomskortet gäller sedan tidigare inte för resor med Länstrafikens linje 30 och 97.

Ungdomskortet gäller fortsatt som tidigare på Länstrafikens övriga linjer inom Bodens kommun. Förändringen gäller endast linje 28.

Ändringen för ungdomskortet införs från den 15 april 2020. De resenärer som tidigare rest med ungdomskortet på Länstrafikens linje 28 hänvisas nu till lokaltrafikens bussar.

Det handlar om att Bodens kommun vill styra resandet med ungdomskortet till lokaltrafiken som är anpassad för resor inom tätorten och är en trafik som kommunen bekostar. Samtidigt finns ett behov av att förbättra restiden för Länstrafikens resenärer med linje 28 i samband med ombyggnationen av väg 97.

Vid frågor vänligen kontakta Bodens kommun på 0921-620 00 eller via e-post: lokaltrafiken@boden.se.

För dig som bor i Sävastnäs och reser med ett ungdomskort ber vi dig kontakta oss enligt ovan.

Senast uppdaterad: 2020-04-09