Flygbild över byggnad.

Nytt trygghetsboende på Å-center

Bodens kommun är bland de första kommunerna i landet med att inrätta ett kommunalt biståndsbedömt trygghetsboende. Platsen är Å-center och boendet öppnades i mitten av mars.

Trygghetsboende är en boendeform mellan ett eget hem med hemtjänst och ett traditionellt äldreboende med heldygnsomsorg. Ett trygghetsboende är avsett för dig med behov av stöd och hjälp i vardagen och har ensamhetsproblematik och en känsla av otrygghet. Vård och omsorgsbehov ska understiga heldygnsvård och du ska ha fyllt 65 år.

På ett trygghetsboende bor du i egen lägenhet och får hjälp av hemtjänstens personal utifrån dina behov. På boendet finns också gemensamma utrymmen och möjlighet till aktiviteter och gemensamma måltider med andra. Det finns aktivitetssamordnare för dagaktiviteter samt personal för stöd och råd på natten. Det kommer också att finnas nattpersonal som kan avlasta hem-tjänsten med nattlarmen på boendet. 

Boden i bräschen

Bodens kommun är bland de första kommunerna i Sverige som inrättar biståndsbedömt kommunalt trygghetsboende. Det har utformats utifrån socialtjänst-lagens intentioner för vad ett trygghetsboende ska innehålla och erbjuda. 

Arkitekter har arbetat fram olika teman på varje våning för både trivsel och för att de boende lätt ska känna 

igen sig och särskilja de olika planen. Lägenheterna är nyrenoverade och har fantastisk utsikt ut mot Bodån och över Boden stad. Centrum och Gågatan ligger alldeles runt knuten för den som vill ta sig ut till handel och aktiviteter. 

– Det är jättespännande att vara delaktig i att forma innehållet för denna boendeform och vi får frågor från andra håll i landet, säger Annika Eriksson, biståndsenheten. 

Matilda Lundqvist, enhetschef för hemtjänsten centrum norra, ansvarar för personalen och den operativa verksamheten i huset. 

Totalt finns 55 platser och lite olika storlekar på lägen-heter. Behov av trygghetsboende utreds av biståndshandläggare enligt socialstyrelsens metod IBIC (individens behov i centrum) och efter en individuell behovsprövning enligt socialtjänstlagen.

Matilda Lundqvist och Annika Eriksson.Matilda Lundqvist och Annika Eriksson går i bräschen i Sverige med det kommunägda biståndsbedömda trygghetsboendet.

 

Text: Anna Bergström
Foto: Fotographic/Mats Engfors

Senast uppdaterad: 2020-03-27