Grafisk bild på ett blått hänglås som luckras upp.

Ökat fokus på cybersäkerhet

I januari anordnade Bodens kommun Sveriges första seminarium med temat allmän baskunskap i cybersäkerhet. 20 kommuner och myndigheter deltog. Seminariet leddes av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Cybersäkerhet kan kännas komplext och svårt att få grepp om. Det är inte alltid lätt att förstå varför ett visst beteende är lämpligt eller olämpligt i den digitala världen. Bodens kommun hanterar stora mängder information i relationer med kommuninvånare, företag, organisationer och inom den egna organisationen.

Att hanteringen är korrekt utgör en grund för kommunens tillit och förtroende. Det är även viktigt att informationen som vi hanterar är tillgänglig när det behövs, att det går att spåra hanteringen och att känslig information skyddas.

Bodens kommun har tagit fram en strategi för trygghet och säkerhet. Där finns ett särskilt fokus-område på cybersäkerhet. Syftet är att bland annat att säkerställa en ordnad och samlad insats i arbetet med informations- och cybersäkerhet. De som har ansvaret för att följa upp strategin för trygghet och säkerhet är i Bodens kommun teamet för trygghet och säkerhet; Tommy Lindvall, Disa Kristinsdottir, Marika Anttila och Mattias Öhrvall på räddnings- och säkerhetsförvaltningen. 

I januari arrangerade de ett seminarium kring allmän baskunskap i cybersäkerhet under ledning av David Lindahl och Tommy Gustavsson från FOI. Seminariet var ett steg i att utbilda kommunens medarbetare och andra aktörer i cybersäkerhet. Bodens kommuns kommunalråd Claes Nordmark invigde dagen.

– Det här är ett viktigt steg i vår strategi, att höja kompetensen på de som arbetar på Bodens kommun och i andra kommuner och myndigheter. Bodens fästning var en gång en garant för den fysiska tryggheten här i norra Sverige och nu ska vi tillsammans se till att bygga Bodens fästning digitalt som en garant för trygghet i cyberrymden i Norra Sverige, säger Claes Nordmark.

För tre år sedan fattade regeringen beslut om en ny nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas. Syftet är att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället och hjälpa myndigheter att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet. 

– Det svenska totalförsvaret är en av de viktigaste sakerna vi har som vi nu håller på att bygga upp igen för att hantera hot mot nationen, säger David Lindahl från FOI. 

Den digitala utvecklingen har förändrat vad vi gör, hur vi beter oss och hur utsatta vi är. Många har idag en smartphone, en dator, surfplatta eller andra smarta enheter och oftast används samma enheter och nätverk för både jobb och privata ärenden. Det kan vara väldigt lätt för en obehörig person att få dig att agera på ett sätt som gör att du lämnar ut uppgifter som värdefulla. Det är svårt att skydda sig mot ett intrång om du inte är medveten om hur du ska skydda dig. 

Ett första steg kan vara att fråga sig vad som är skyddsvärt och hur du kan skydda det. 

– Bakgrunden till cybersäkerhetsseminariet är att öka medvetenheten om de hot och sårbarheter som finns i kommunen och stärka säkerhetskulturen. Målet är också att de ansvariga ska vara medvetna om vilka risker som finns, för att de aktivt ska kunna besluta om att eliminera, reducera eller acceptera dessa risker. En sådan riskmedvetenhet utgör grunden för effektiva investeringar inom informations- och cybersäkerhet, säger Marika Anttila, informationssäkerhetssamordnare. 

Cybersäkerhet

Från vänster: Disa Kristinsdottir, Tommy Lindvall, Mattias Öhrvall, David Lindahl, Marika Anttila och Tommy Gustafsson.

Så skyddar du dig mot intrång  

• Molntjänster lagrar din information på någon annans dator, var noga med var du sparar din information som du är rädd om och läs igenom avtalet/villkoren. 

• Aktivera tvåfaktorsautentisering på de tjänster som erbjuder detta. 

• Täck över din laptop-kamera. 

• Shoppa inte och gör inga former av bankärenden på offentliga Wifi. 

• Genom att surfa på hemsidor som börjar med https istället för http så vet du att den informationen du anger på hemsidan är säker. 

• Radera gamla program som du inte använder. 

• Uppdatera dina program så fort en uppdatering kommer. 

• Använd starka unika lösenord för de tjänster som är viktigast, din epost, banktjänster, ditt jobb med flera. Ta gärna hjälp av ett lösenordsprogram. 

• Tryck aldrig på en länk eller bifogade dokument som du är osäker på. Detta gäller såväl e-postmeddelanden som hemsidor. 

• Ha aldrig kvar lösenordet från tillverkaren. 

• Använd den senaste versionen av anti-virusprogram på din dator.

Senast uppdaterad: 2023-10-31