Kvinna vid ett marknadsstånd med gamla lampor sträcker sig efter en lampa.

Popup för återbruk och återvinning 

Den 28 oktober klockan 16:30-19:00 arrangerar Bodens kommun tillfällig station för återbruk och återvinning på Sveafältet i Boden. Här kan bodensarna hämta, lämna eller byta till sig saker för återbruk och även lämna avfall för återvinning.  

I Popup-återbruket kan man lämna in och hämta alltifrån porslin och husgeråd till cyklar och möbler. I en rullande återvinningscentral finns också chans att lämna grovavfall för återvinning. På plats finns personal från kommunen, Bodenbo och Återvinningen som hjälper till med att sortera det som kommer in och avgöra om föremålen kan återbrukas eller bör återvinnas.  

– Det en person tycker är avfall kanske någon annan vill ha. Vi måste bli bättre på att både återanvända och återvinna för att minska vår belastning på miljön, säger Sara Olsson, avfallsingenjör på Bodens kommun. 

Syftet med evenemanget är att Boden ska klättra uppåt på avfallstrappan, minska mängden avfall och bli bättre på återbruk och återvinning, för miljöns  och klimatets skull. 

– Nu tar vi några steg framåt i det förebyggande arbetet och det är inte en dag för tidigt. Det känns jättekul. Ska det fungera så bygger det jättemycket på att våra medborgare inte bara slänger saker utan värnar om återanvändning, säger Sara. 

Kan bli ett återkommande event

Denna aktivitet är den första som blir verklighet utifrån Bodens kommuns nya återbruksplan som antogs i kommunfullmäktige i somras.  

– Det här blir ett test som vi sedan ska utvärdera. Det har varit väldigt populärt i de kommuner som har provat. Tanken är att göra det här på en handfull ställen runt om i kommunen två gånger per år, säger David Isaksson, enhetschef avfall. 

På parkeringen bakom Coop Svea på Sveafältet i Boden kommer det att finnas ett tält för återbruk, tre containrar, Återvinningens bil och en lastbil som tar emot farligt avfall. För att borden inte ska vara tomma till en början bidrar Återvinningen med saker de inte fått sålda i butiken som besökarna kan få hämta. På plats finns även Fritidsbanken för att informera om sin verksamhet och samla in fritidsutrustning. 

Även för avfall

Man kan lämna grovavfall så som brännbart avfall, metall, farligt avfall, elektronik & vitvaror. Större mängder bygg- och rivningsavfall hänvisas till återvinningscentralerna och deras ordinarie öppettider. Man kan inte lämna in hushållssopor, förpackningar eller returpapper här men det finns en vanlig återvinningsstation i närheten. 

Arrangemanget går i slutet av månaden för att sammanfalla med när många flyttar. De boende i området slipper med detta köra till återvinningscentralen och risken för nedskräpning och felsortering minskar.  

Popup-återbruket arrangeras av Bodens kommun i samverkan med Bodenbo, Återvinningen och Fritidsbanken.  

Arrangemanget har anpassats efter rådande riktlinjer för att undvika risk för smittspridning. Besökare uppmanas att hålla avstånd och stanna hemma vid förkylningssymtom. 

Senast uppdaterad: 2023-10-13