Flygfoto över korttidsboendet Garnis med centrala Boden i bakgrunden.

Så här arbetar vi med omsorgen för brukare med Covid-19 vid Sturegården

Smittade från Sturegården erbjuds omsorg i särskilda lokaler på Garnisområdet. Här kan vi omhänderta de sjuka utan att blanda friska och sjuka med varandra.

Vi har konstaterad smittspridning av Covid-19 i samhället och Boden är just nu en av de hårdast drabbade kommunerna i länet. Vi gör allt vi kan för att säkra omsorgen och ta hand om våra brukare.

Det utbrott av smitta som konstaterats på Sturegården hanteras genom att smittade erbjuds omsorg i särskilda lokaler på Garnisområdet, i samma byggnad som korttidsboendet. Lokalerna är valda i syfte att skapa säkraste möjliga omvårdnad. Här kan vi omhänderta de sjuka utan att blanda friska och sjuka med varandra. Omvårdnaden sköts av delar av den ordinarie personalen från Sturegården och denna personalgrupp arbetar endast med brukare som har konstaterad Covid-smitta. Innan flytt till de särskilda lokalerna sker samråd med brukarens anhöriga/kontaktperson. Dialog förs även med ansvarig läkare.

Vi hoppas på er förståelse för de åtgärder som vidtas och ber er att inte besöka era äldre anhöriga, även i de fall som inget formellt besöksförbud råder. Varje besök är idag att betrakta som en risk. Om ni vill diskutera omsorgen om era anhöriga – vänd er till enhetschefen.

Senast uppdaterad: 2020-12-07