en stor mängd människor sitter i biograf och tittar mot skärmen.

Sammankomster med mer än 50 deltagare förbjuds fr o m söndag 29 mars

Gränsen för antal deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster sänks från 500 till 50.

Regeringen meddelade vid presskonferens idag 27 mars att gränsen för antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sänks från 500 till 50.
Beslutet träder ikraft söndag 29 mars. Syftet är att ytterligare begränsa spridningen av Coronasmitta i samhället.

I begreppet allmän sammankomst ingår till exempel:

  • Demonstrationer, offentliga opinionsyttringar eller upplysningsverksamhet
  • Föreläsningar för folkbildning
  • Religionsutövning, kyrkliga sammankomster
  • Framförande av konstnärliga verk på teater, bio, konsert

Offentlig tillställning avser till exempel:

  • Idrottstävlingar och -uppvisningar
  • Danstillställningar
  • Nöjesfält, tivoli, parader och karnevalståg
  • Marknader och mässor
Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte.
Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Se ytterligare information på Polisens hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-10-16