Flygfoto över Boden centrum en vintermorgon, fotat från kyrkgatan med utsikt över bägge stadshusen, hotell Bodensia och Swedbank-huset.

Sikte på ännu bättre företagsklimat

Efter 2019 års tätplacering i rankingen av företagsklimatet i Norrbotten tar kommunen nu nästa steg. Boden är tillsammans med nio andra kommuner i landet utvalda att under 2020 medverka i Svenskt Näringslivs nationella utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammets primära syfte är att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning.

– Det är jättekul att vårt långsiktiga jobb tillsammans med vårt lokala näringsliv uppmärksammas nationellt. Här erbjuds vi möjligheten av Svenskt Näringsliv att bli ännu bättre och den chansen ska vi givetvis ta, säger Claes Nordmark, kommunalråd (S).

Programmet startar nu under våren och innehåller fyra träffar under året där kommunerna själva till viss del har möjlighet att styra workshopparnas inriktning och utveckling. På träffarna under året kommer både utvalda tjänstemän och politiker att närvara.

– Vår medverkan i utvecklingsprogrammet kommer ge ett nyttigt utbyte med andra framgångsrika kommuner. Vi kommer också givetvis ta del av Svenskt Näringsliv spetskompetens som kommer att stärka oss i det fortsatta utvecklingsarbetet med vårt lokala företagsklimat säger Mats Berg, kommunchef och näringslivschef.

– Vi är jätteglada för att Bodens kommun vill vara med i vårt Utvecklingsprogram. Vi hoppas kunna inspirera och stödja kommunerna i deras arbete att stärka företagsklimatet, säger Björn Lindgren, ansvarig för Utvecklingsprogrammet på Svenskt Näringsliv.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet är en sammanställning av statistik från SCB och enkätsvar, där företag inom olika branscher får värdera sin hemkommuns näringslivsarbete. Attityder gentemot företagande, tillgång till kompetens och tillämpning av lagar och regler är exempel på områden som tilldelas fokus i enkäten. Boden toppade 2018 och 2019 rankingen i Norrbotten.

Senast uppdaterad: 2020-01-28