Bodens kommunalråd Claes Nordmark en solig vinterdag.

​Statligt servicekontor föreslaget till Boden

Boden är med på den lista på förslagna orter för etablering av ett statligt servicekontor som nu är ute på remiss.

Boden finns med som en av 28 föreslagna orter och är den enda orten i Norrbotten. Det är, på den av staten utsedda, bokstavsutredaren Sven Erik Österberg som ansvarar för uppdraget. Förslaget skickas idag ut på remiss i en departementspromemoria. Det är en del av januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Idag finns 117 servicekontor runtom i landet och fyra till är på väg att inrättas. Vid kontoren kan besökare göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt vid vissa kontor även Arbetsförmedlingens tjänster. I promemorian föreslås att även Centrala studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna ingå i kontorens verksamhet. Utredningen ser också att det är önskvärt att samverka med Polismyndigheten men här lämnas inget konkret förslag på grund av pågående förstudier.

- Det är en fin julklapp att Boden är föreslaget att få ett statligt servicekontor, jag välkomnar det med öppna armar. En ökad fysisk närvaro gör den statliga myndighetsservicen mer tillgänglig för alla. Bodens positiva utveckling kommer att stärkas av ett statligt servicekontor, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Kontakt / Claes Nordmark, kommunalråd, 070-234 24 27

Senast uppdaterad: 2020-12-30