Stor risk för gräsbränder

Risken för gräsbränder är mycket stor i länet förutom i fjällen. Gräsbränder har också orsakat ett flertal bränder i byggnader den senaste tiden. För tillfället råder inte eldningsförbud, men räddningstjänsten uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.

Räddningstjänstens tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Läs mer på: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/elda-i-naturen/

Senast uppdaterad: 2020-05-28