Vy över centrala Boden kvällstid på vintern

Tillfälligt besöksförbud vid äldreboenden 13-22 december 

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att besöksförbud gäller vid samtliga äldreboenden i Bodens kommun under perioden 13-22 december. Det är vår förhoppning att smittläget ska förbättras så att någon förlängning över jul inte behövs. 

Folkhälsomyndigheten har medgett kommuner möjlighet att ansöka om besöksförbud för att förhindra spridning av Covid-19 på särskilda boenden. Sådana förbud kan då gälla fram till 22 december, därefter krävs ny ansökan.

Bodens kommun har gjort bedömningen att smittläget i Boden motiverar ett sådant besöksförbud. Vi har en allmän samhällsspridning av smitta och har under senare tid haft flera fall av konstaterad smitta inom äldreomsorgen. Kommunen har separerat smittade brukare från friska genom så kallad kohortvård. Vi har även inrättat en särskild Covid-avdelning där vi har bemannat dygnet runt med sjuksköterska och undersköterskor. Bemanningsläget är kraftigt ansträngt på grund av sjukdomar och väntan på provsvar och har svårt att klara ytterligare påfrestningar. Därför har kommunen, efter samråd med smittskyddsläkaren, ansökt om att besöksförbud utfärdas. 

För närmare upplysningar hänvisas till enhetschef för respektive boende.

Senast uppdaterad: 2020-12-11