Flygfoto över korttidsboendet Garnis med centrala Boden i bakgrunden.

Tillfälligt besöksstopp på korttidsboendet Garnis

På grund av den omfattande samhällsspridningen i Norrbotten och Boden som just nu sker så inför Socialförvaltningen ett tillfälligt besöksstopp på korttidsboendet Garnis.

För ytterligare information: kontakta gärna enhetscheferna på korttidsboendet.

Senast uppdaterad: 2020-12-04