Illustration av en trygghetsvandring.

Trygghetsvandring Sanden

I december 2019 genomfördes en trygghetsvandring på Sandenområdet. Genom att arrangera trygghetsvandringar skapas förutsättningar för trygghet, lustfyllda möten och trivsamma miljöer.

Trygghetsvandringen kan också inspirera till ytterligare engagemang och delaktighet. En trygghetsvandring är ett sätt att med ”trygghetsglasögon” titta på ett område och se vad man kan göra för att öka tryggheten och trivseln i området. Klicka här och läs rapporten 

Senast uppdaterad: 2020-04-09