Flygbild över Luleälven vid rasmyran, med en ritad röd linje som korsar älven diagonalt.

VA-arbete på Luleälven

VA-ledningsarbete pågår på Luleälven mellan Rasmyran och Södra Degerbäcken enligt markerat område i kartbild.

Arbetet innefattar sänkning av VA-ledning med hjälp av vikter, vilket innebär att isen på markerat område kommer sågas upp. Aktuellt område kommer markeras med käppar, varningsljus samt skyltar. Överfart för skotertrafik har anordnats i anslutning till norra och södra stranden och är markerade med skyltar. Området beräknas vara avstängt fram till islossningen. 

Senast uppdaterad: 2020-03-13