Harads Vaccin

Vaccinationen mot Covid-19 har påbörjats

I första skedet vaccineras brukare på kommunens äldreboenden. T o m vecka 1/2021 räknar vi med att hinna vaccinera 525 brukare, tack vare fantastisk uppställning av personal under jul och mellandagar.

Med glädje har Boden den 28 december som första kommun i Norrbotten påbörjat vaccineringen av brukare inom äldreomsorgen mot Covid-19.

I första skedet vaccineras alla brukare på kommunens äldreboenden. Fokus under de första dagarna har varit gruppen dementa. Under första veckan i januari kommer resterande brukare på äldreboenden att vaccineras.

Dessutom erhåller kommunen tillräckligt många doser vaccin för att vaccinera 180 hemsjukvårdspatienter i centralorten, Harads och Gunnarsbyområdet. Vaccinationerna kommer att genomföras i särskilt utsedda lokaler (Björken i centralorten och distriktsmottagningen i Harads).

Totalt kommer ca 525 brukare att vara vaccinerade t.o.m vecka 1, 2021. Detta är genomförbart tack vare fantastisk personal som ställt upp under jul och mellandagar i en massiv vaccinationsinsats, för allas bästa.

Senast uppdaterad: 2020-12-31