Flygfoto över korsningen mellan kyrkgatan och kungsgatan i Bodens centrum.

Vad är det som tickar i centrum?

Området runt korsningen Kungsgatan/Kyrkgatan är sedan några år tillbaka ett gångfartsområde. Dessa är ofta svårorienterade och riskfyllda för personer med synnedsättning. Syftet med de tickande pollarna är att göra centrum mer tillgängligt för personer med synnedsättning.

Belysningen i pollarna fungerar som en orientering för synsvaga personer som används för att markera speciella platser, exempelvis platser där vägar passeras, men också som ett hjälpmedel för den synsvaga att kunna följa ett rakt stråk.

Vid varje passage i gångfartsområdet finns också pollare försedda med ljud och ljus för att underlätta den synsvages orientering och ge en möjlighet att kunna hålla en rak kurs och ta sig över trafikytan på ett tryggt och säkert sätt. Pollarna har en kännbar kartbild som talar om i vilken riktning den synskadade ska gå, hur många körbanor som passeras vid en passage och om det finns en refug.

Ljudet i pollarna är bara på dagtid och ljudet styrs av omkringliggande akustik. Är det mycket omkringliggande ljud går de upp i ljudnivå och när det är mindre trafik i centrum låter de lägre.

Text: Elllinor Isaksson Larsson/Bodens kommun
Foto: Peter Bjurström/Bodens kommun

 

 

Senast uppdaterad: 2023-12-21