Flygbild över byggnad.

Viktigt: Skärpta rutiner vid gruppboenden

Bekräftade fall av Covid-19 har uppmärksammats vid tre gruppboenden. För att skydda boende, besökare och personal införs skärpta rutiner - kontakta berörd enhetschef om du planerar att besöka något gruppboende.

Coronaviruset sprider sig allt mer även i Norrbotten. Bodens kommun samverkar med andra berörda myndigheter för att motverka smittspridning. Vi uppskattar även det ansvar som enskilda personer tar i form av att hålla avstånd, vara noga med handhygien och att uppmärksam på eventuella symtom (och i det fallet stannar man hemma, förstås).

Socialförvaltningen, enheten Boende & Stöd, har uppmärksammat bekräftade fall av Covid-19 vid tre olika gruppboenden. För att skydda boende, besökare och personal införs skärpta rutiner vid alla våra gruppboenden. Det är därför viktigt att du som planerar att besöka något av våra gruppboenden kontaktar berörd enhetschef (0921-62000 vx) för att få information om vilka restriktioner som gäller innan besöket. 

Om du behöver kontakt med administrationen inom Boende & Stöd på Hedenbrovägen: undvik fysiska besök. Ring 0921-62365 eller maila berörd personal istället. 

Senast uppdaterad: 2020-11-05