Kvinna står framför rött hus och visar upp en stor barnteckning.

Visioner och hållbar turism

I Edeforsbygden och destinationen Harads pågår nu två parallella projekt – ”Vision 2030” och ”Harads - världens mest hållbara highenddestination”. Hela bygdens berättelser och visioner samlas i det ena projektet, medan besöksnäringen vässar sin gemensamma plattform i det andra.

De båda projekten drivs var för sig, men går hand i hand och tangerar i flera fall liknande frågeställningar men från olika perspektiv.

– I den här bygden finns en fantastisk kreativitet och positiv anda. Min känsla är att en allmän hållning och livssyn hos många personer präglas av att allt går att lösa, med en självkänsla, hög kompetens och positiv anda. Dessutom är det väldigt vackert och finns oerhörda värden här, och en vilja att förvalta kulturhistorien, summerar Marianne Strand, projektledare för Vision 2030.

Inom ramarna för Vision 2030 samlar hon röster och tankar från Edeforsbygdens invånare i alla åldrar. En omfattande enkät för vuxna, barn och ungdomar pågår. Hon har besökt skolelever och ungdomar som har fått ge sin bild av bygden idag och i framtiden. En första träff har hållits med ett antal temagrupper som skola, näringsliv, fritid med mera, för ett gemensamt avstamp i vad hela bygden vill utveckla och prioritera. Till projektet är även ett antal processhandledare knutna för att hjälpa till med punktinsatser och driva krafterna framåt. Projekt-ägare är EDEK, Edeforsbygdens ekonomiska förening. Vision 2030 pågår under 13 månader och avslutas i juli 2021 med fortsatta träffar i olika grupper och forum under vinter och vår. Bodens kommun är en viktig samarbetspart och projektets mål är att ta fram en konkret och långsiktig handlingsplan.

Visionärer och hÃ¥llbar turismNågra av deltagarna i besöksnäringsprojektet är fr v Essense of Lapland, Svantes Vilt & Bär, Hide & See, Arctic Adventure, processledare Helena Karlberg, Café Barnens Å, Storklinten, Treehotel och projektledaren Britta Jonsson-Lindvall. På bilden saknas Arctic Bath, Silba Siida, Lapland Husky och Pure Lapland som också är med.

Hållbar turism

Det är vad projektledaren Britta Jonsson-Lindvall tillsammans med ett antal aktörer inom besöksnäringen i Harads med omnejd ska utveckla ännu mer i projektet ”Harads - världens mest hållbara highenddestination”. Highend är branschens benämning av de välbetalande kvalitetskrävande besökare, som redan har hittat till Sverige och Europa via Harads. I projektet möts några av de aktiva krafterna som berörs av den ökade besöksnäringen i destinationen Harads, för att tillsammans finna den röda tråd som alla kan stå för.

– Det handlar om allt från form och funktion, till platsinnovation, smakupplevelser, integration, kultur och gemensamma värdeord. De företag som deltar i projektet har också påbörjat en certifiering inom Nature´s Best. Det är Naturturismföretagens kvalitetsmärke som nu även har fått internationell standard, förklarar Britta Jonsson-Lindvall.

Senast uppdaterad: 2023-12-21