Man och kvinna högt upp med utsikt över staden

Ännu närmare näringslivsutveckling

Nu samlar vi alla våra resurser för näringslivsutveckling på ett ställe. Vid årsskiftet flyttar näringslivsutvecklarna Michaela Strömberg och Jörgen Nordqvist, som tidigare haft sin hemvist i Stadshuset, ut till det kommunägda bolaget Boden Business Park.  

Genom detta ska Bodens näringslivsfrämjande arbete bli ännu närmare och bättre tack vare en ökad servicegrad och samverkan med näringslivet. 

– Det känns jättebra att kraftsamla näringslivsarbetet till ett och samma ställe. Boden Business Park gör ett fantastiskt arbete och vi ser fram emot att ytterligare förstärka organisationen och arbeta med att skapa förutsättningar för tillväxt för näringslivet i hela kommunen, säger Michaela Strömberg. 

Michaela Strömberg och Jörgen Nordqvist kommer att arbeta för att främja tillväxt för hela näringslivet, både i centrum och på landsbygden. De jobbar med allt från nyföretagande till  befintligt näringsliv och nya etableringar. Även i fortsättningen kommer de att besöka företag runt om i Boden.  

Nya kontaktuppgifter 

Från och med den 4 januari 2020 når du Michaela och Jörgen här: 

Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare, Boden Business Park 
E-post: michaela@bodenbusinesspark.se  
Telefon: 070-206 63 84 

Jörgen Nordqvist, näringslivsutvecklare, Boden Business Park 
E-post: jorgen@bodenbusinesspark.se 
Telefon: 070-650 80 19 

Besöksadress: Boden Business Park, Teknikvägen 3 i Sävast.

Förbättrar företagsklimatet 

På Boden Business park jobbar även Thomas Fägerman, vd och affärsutvecklare med stor kunskap inom återvinning och miljöteknik, Emil Sandberg och Mattias Bergqvist, affärsutvecklare inom spelbranschen och så nya verksamhetsutvecklaren Stina Mattsson. På parken hittar vi även Bodens Utveckling AB som bland annat arbetar med att locka hit stora etableringar inom elintensiva industrier.  

– Michaela och Jörgen blir en bra förstärkning för oss på Boden Business Park då vi får flera naturliga och inarbetade ingångar mot näringslivet i Boden. Jag ser stora möjligheter att förbättra vår service och kapa ledtider i vårt fortsatta utvecklingsarbete för ett ännu bättre företagsklimat, säger Thomas Fägerman, vd på Boden Business Park. 

Jörgen och Michaela kommer även finnas på plats i Stadshuset en dag i veckan för att fortsätta det nära samarbete med andra verksamheter inom kommunen som berör näringslivet. 

– Vi har ett upparbetat kontaktnät och goda relationer inom de olika förvaltningarna. Det kan vi ta med oss i kommande arbetet, säger Michaela.

Möten och möjligheter 

Boden Business Park AB är ett helägt kommunalt näringslivsbolag. Det är också en näringslivspark på drygt 12 000 kvadratmeter i Sävast. Boden Business Park är en mötesplats och möjlighetsplats för människor med starka idéer. Här växer företag och individer tillsammans, här bubblar en stark framtidstro och här finns både viljan och kompetensen. På Boden Business Park kan du testa din idé, växla upp, hitta finansiering, möta samarbetspartners, etablera ditt företag och utbilda dig. Läs mer på www.bodenbusinesspark.com

I Boden tror vi extra mycket på en stark tillväxt för företag inom områdena elintensiv industri, kulturella och kreativa näringar, miljöteknik (clean tech), hästnäring och besöksnäring/handel. 

Senast uppdaterad: 2023-10-13