En hyllningskväll till våra eldsjälar i Boden. Pristagare från olika föreningar i Boden står på scenen och blir gratulerade.

Boden är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2020

Det är organisationen Sveriges Föreningar som valt att utse Bodens kommun till 2020 års föreningsvänligaste kommun. Priset har delats ut sedan 2010 och det är första gången priset landar i Norrbotten.

Sveriges Föreningar är en rikstäckande organisation som har som syfte att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet. I bedömningen av de nominerade kommunerna tar man extra hänsyn till ledorden; Självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka.

Årets motivering till vinnaren, Bodens kommun, lyder;

”Samverkan i Boden präglas av regelbundna dialogmöten då civilsamhället lyfter ämnen, som driver på utvecklingen samt skapar nya samarbeten över verksamhetsgränser. Detta leder till att Boden är en spännande kommun att verka och leva i. Under pandemin har samverkan genomförts på nytt sätt med kunskapsinsamling och stödpaket, vilket möjliggör civilsamhället verka på lång sikt i sitt älskade Boden.”

Själva utmärkelsen, "Gyllene koppen”, kommer att delas ut vid en ceremoni senare under året när läget tillåter resor igen. Utdelningen kommer att ske i närvaro av representanter från Bodens kommun och från organisationen Sveriges föreningar.

- Riktigt kul att samarbetet med våra föreningar lyfts fram på det här sättet. Särskilt under pandemiåret 2020 då vi verkligen fick ställa om och tänka nytt i många av samverkansformerna. Det visar att vårt arbete med att hålla kontakt med våra föreningar genom att hålla en öppen dialog i olika ärenden. 2020 handlade framför allt om att hitta olika vägar att stödja föreningarna ekonomiskt till exempel genom nollhyror och att föreningarna fått behålla beslutade verksamhetsstöd och arrangemangsstöd trots utebliven verksamhet. Men det visar också vilken kraft och engagemang det finns här i Boden när det gäller de här frågorna från så väl föreningsliv som från politiken, säger Alf Wennskog, ansvarig för Föreningsservice, Bodens kommun.

- Vårt föreningsliv är ett kitt som berikar och stärker Boden. Alla de aktiviteter och arrangemang som våra eldsjälar och ideella krafter skapar och möjliggör är oerhört viktiga för utvecklingen och tillväxten av vår stad, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

- Det är naturligtvis med stor stolthet som vi tar emot denna utmärkelse, föreningslivet är starkt i Boden och vi är måna om att göra så mycket vi kan för att främja föreningarnas arbete med de resurser som vi har, säger Catarina Ask, ordförande i Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden.

Senast uppdaterad: 2023-12-21