den digitala plattformen minddig.

Boden pilotkommun i digital global talangportal

Med den digitala plattformen MindDig ska några av de största industriföretagen i den gröna nyindustrialiseringen attrahera ny nödvändig spetskompetens till regionen. Boden och Umeå är med från uppstarten.

H2 Green Steel, LKAB, SSAB, Northvolt, Vattenfall, Boliden, Mobilaris, Skellefteå Kraft och Luleå Tekniska Universitet är några av de stora aktörer som nu tillsammans lanserar en global rekryteringsplattform för att attrahera spetskompetens. Man gör det på engelska då många av de tilltänkta talangerna finns utanför Sveriges gränser. MindDig är en digital plattform skapad för att locka världens bästa talanger till regionen för att förverkliga en fossilfri framtid. 

Över 1 000 miljarder kronor investeras i norra Sverige för att möta klimatutmaningarna. Inom 5 år kommer företagen att behöva anställa mer än 25 000 personer i många olika yrken. Att detta lyckas är avgörande för att Sverige och Europa ska kunna uppnå sina klimatmål. 

Förutom de stora företagen finns också två kommuner med vid lanseringen, Boden och Umeå. Boden får därmed chansen att profilera och visa upp sig då alla talanger förutom att jobba också ska bo och leva någonstans. Här kommer Boden att locka med sitt #Närhetsliv och allt annat som nu händer i Boden. 

– När vi fick frågan av Markus Gustafsson i våras tyckte vi det lät det spännande och hakade givetvis på. För oss handlar det om en hel samhällsomställning där vi Boden är på väg in en ny oerhört spännande tillväxtfas. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga även här och vi ser MindDig som en smart möjlighet att möta upp delar av det behovet, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden. 

I nära samarbete med industriföretagen har MindDig utvecklats av Markus Gustafsson, entreprenör, själv uppvuxen i norra Sverige, tillsammans med Chana Svensson, jurist och entreprenör inom green tech från USA. 

Senast uppdaterad: 2023-10-16